Registrácia záruky Predĺžte si záručnú dobu platnú pre vaše zariadenie Geberit AquaClean.

Predĺžte si záručnú dobu platnú pre vaše zariadenie Geberit AquaClean. V treťom roku záručnej doby spoločnosť Geberit v prípade materiálových a výrobných chýb bezplatne dodá náhradné diely, pokiaľ inštaláciu a uvedenie výrobku do prevádzky vykonala odborná firma zaoberajúca sa sanitárnou technikou. Na tento účel vyplňte do 90 pracovných dní od dátumu inštalácie záručný formulár.

Kontaktné údaje

Oslovenie*

Krstné meno*

Priezvisko*

Spoločnosť

Ulica*

PSČ*

Mesto*

E-mail*

Telefón

Používanie na súkromné účely?*

Informácie o produkte

Dátum inštalácie*

Sériové číslo*

Informácie o inštalácii

Spoločnosť*

Krstné meno

Priezvisko

Ulica*

PSČ*

Mesto*

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?*

Vaše údaje sa zhromažďujú na servisné účely a nie sú poskytované tretím subjektom.

Súhlasím, aby ma Geberit Slovensko s.r.o. informoval o novinkách, akciách a marketingových ponukách týkajúcich sa kúpeľňových výrobkov pomocou kontaktných údajov:

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo sa spracúvajú za účelom priameho marketingu. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu, kým dotknutá osoba neodvolá súhlas so spracúvaním jej osobných údajov. Osobné údaje budú postúpené spoločnostiam v rámci skupiny Geberit, ako aj poskytovateľom služieb tretích strán (napr. poštové služby a poskytovatelia IT služieb). Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa môžu prenášať do materskej spoločnosti Geberit vo Švajčiarsku. Platia naše zásady ochrany osobných údajov.