Geberit AquaClean a životné prostredie

Udržateľná kvalita

Spoločnosť Geberit si od začiatku uvedomuje svoju zodpovednosť za vytváranie trvalo udržateľnej kvality života. Tento sľub dodržiavame, napríklad, rozvíjaním starostlivo premyslenej environmentálnej stratégie, vytváraním odolných a dlhotrvácnych produktov, ktoré šetria vodu počas celého životného cyklu, a dodržiavaním nášho záväzku voči spoločnosti.

Toto dôsledné zameranie na udržateľnosť je významným prínosom pre životné prostredie, pre spoločnosť, ako aj pre zákazníkov, partnerov, zamestnancov a akcionárov.

Geberit AquaClean a životné prostredie 4 udržateľné dôvody pre sprchovacie WC

Hodnotenie ekologickosti sprchovacích WC Geberit AquaClean

Ekologická bilancia sprchovacieho WC Geberit AquaClean

Kompletné sprchovacie WC Geberit AquaClean sú pri hodnotení úspornosti porovnateľné so štandardnými WC. Do úvahy sme brali 4-člennú domácnosť, kde každý člen použije WC na jednu veľkú a štyri malé potreby denne. Dámska sprcha a s tým spojená spotreba papiera neboli pri uvedených výpočtoch zohľadnené. Vďaka individuálnemu nastaveniu a využitím zelenej energie s produktami Geberit AquaClean možno dosiahnuť ešte väčšie úspory energie a menší dopad na životné prostredie.

Dobre vedieť