Geberit a životné prostredie

Udržateľnosť na druhú

Geberit tvorí udržateľnú kvalitu života. Inovatívnym riadením vody, rozsiahlym know-how a postupnou orientáciou na trvalú udržateľnosť - vo všetkých výrobkoch, oblastiach a procesoch. Toto je vysvetlenie výrazu “Trvalo udržateľné na druhú“. Vody na celom svete ubúda. S ohľadom na budúce generácie je preto uvedomelejšie a efektívnejšie nakladanie s kľúčovými zdrojmi vody dôležité.

Geberit si svoju zodpovednosť uvedomuje a vytvára trvalo udržateľnú kvalitu života. Napríklad tento prísľub prichádza s obozretnou environmentálnou stratégiou, výrobkami s dlhou životnosťou, ktoré šetria vodu počas celého životného cyklu, alebo s našimi spoločenskými záväzkami.

Táto postupná orientácia na trvalú udržateľnosť sa vypláca – pre životné prostredie a spoločnosť, pre zákazníkov a partnerov a pre zamestnancov ako aj akcionárov.

Sprchovacie WC Geberit AquaClean: Dlhodobo fungujúci kvalitný výrobok

Ekologická bilancia sprchovacieho WC Geberit AquaClean

Kompletné zariadenia od spoločnosti Geberit dosahujú výborné výsledky v oblasti hodnotenia životnosti a sú porovnateľné s bežnými toaletami aj z hľadiska spotreby toaletného papiera. Dodatočná spotreba vody v prípade sprchovacích WC zohráva v porovnaní so spotrebou papiera len sekundárnu úlohu.

Najdôležitejšími faktormi sú výroba toaletného papiera a spotreba elektrickej energie potrebnej na ohrievanie vody. Pomocou individuálnych nastavení výrobkov Geberit AquaClean možno dosiahnuť ďalšiu úsporu energie a zníženie dopadu na životné prostredie. V pohotovostnom režime (úsporný režim) je koncová spotreba všetkých modelov AquaClean maximálne 0,5 W. Všetky modely AquaClean sú vybavené úsporným režimom a spĺňajú európske požiadavky na ekodizajn (smernice ErP).

Dobre vedieť