Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zásady ochrany osobných údajov a Oznámenie o ochrane osobných údajov pre zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov

1. ROZSAH PLATNOSTI

1.1 Ochrana vašich údajov je pre nás veľmi dôležitá. Účelom tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov je informovať používateľa internetových služieb Geberit, konkrétne webových stránok Geberit („webová stránka“) – rovnako, ako aj zákazníkov, dodávateľov a iných obchodných partnerov – o tom, ako spoločnosti Geberit v rámci EÚ, Švajčiarska, Veľkej Británie a Nórska spracúvajú osobné údaje. Vzhľadom na to sa na vás nemusia vzťahovať všetky aspekty tejto informácie.

1.2 Osobné údaje v rámci rozsahu platnosti tohto vyhlásenia o ochrane osobných údajov sú všetky údaje, ktoré sa vzťahujú alebo sa môžu vzťahovať na vás osobne, ako napr. meno, adresa alebo emailová adresa.

2. ZODPOVEDNÝ SUBJEKT

2.1 Prevádzkovateľom webovej stránky Geberit, ktorú ste navštívili, a zároveň aj zodpovedným subjektom je spoločnosť Geberit uvedená v tiráži príslušnej webovej stránky.

2.2 Zodpovedným subjektom za spracovanie vašich osobných údajov je inak Geberit Slovensko s.r.o., Karadžičova 10, 821 08 Bratislava.

3. OSOBA POVERENÁ OCHRANOU ÚDAJOV

Naše oddelenie ochrany osobných údajov vrátane osoby poverenej ochranou osobných údajov je dostupné na emailovej adrese dataprotection@geberit.com alebo na našej poštovej adrese s doplnkom „Ochrana osobných údajov“. V prípade, že máte záujem o dôverné stretnutie výhradne s našou zodpovednou osobou pre ochranu osobných údajov, prosím využite nasledujúci kontakt: gdpr.sk@geberit.com

4. AUTOMATICKÉ ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACÚVANIE ÚDAJOV NA STRÁNKACH GEBERIT

Naše webové stránky používajú nižšie opísané technológie a nástroje. Ak sú tieto technológie a nástroje voliteľné a vy si ich používanie neprajete, tak pri príslušnom nástroji uvádzame rôzne možnosti a nastavenia, pomocou ktorých možno ich používaniu zabrániť.

4.1 SERVEROVÉ SÚBORY DENNÍKA

4.1.1 Náš server podobne, ako pri každej webovej stránke, automaticky a dočasne zhromažďuje v serverových súboroch denníka údaje, ktoré sú prenášané prostredníctvom prehliadača. Takéto zhromažďovanie neprebieha len vtedy, ak ste ho deaktivovali. Ak si prezeráte našu webovú stránku, tak zhromažďujeme nasledujúce údaje, ktoré sú pre nás z technického hľadiska potrebné na to, aby sme vám mohli zobrazovať naše webové stránky a zaručiť stabilitu a bezpečnosť:

 • IP adresa počítača odosielajúceho požiadavku,
 • vyžiadanie súboru klientom,
 • kód odpovede http,
 • internetová stránka, z ktorej k nám prichádzate (referenčná URL),
 • čas odoslania požiadavky na server,
 • typ a verzia prehliadača,
 • operačný systém použitý v počítači odosielajúcom požiadavku.

4.1.2 Osobné vyhodnocovanie týchto údajov zo serverových súborov denníka sa nevykonáva. Pokiaľ vyššie uvedené informácie obsahujú osobné údaje (najmä IP adresu), tak právnym základom pre ich zhromažďovanie je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Naším oprávneným záujmom je pritom zaistenie správneho fungovania našich webových stránok. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, tak nás kontaktujte prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v časti 2. Dočasné ukladanie vašich údajov z našej strany je potrebné na poskytnutie webovej stránky do vášho počítača. Na to sa musia vaše osobné údaje ukladať počas trvania relácie. Vaše osobné údaje sa v súboroch denníka ukladajú s cieľom zabezpečenia fungovania webovej stránky. Navyše nám slúžia vaše osobné údaje na zaistenie bezpečnosti našich informačno-technických systémov. Vaše osobné údaje sa na iné účely nespracúvajú. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade zaznamenávania vašich osobných údajov s cieľom poskytovania webovej stránky k vymazaniu dochádza, keď opustíte webovú stránku. V prípade ukladania vašich osobných údajov v súboroch denníka sa tieto údaje vymažú najneskôr po 14 dňoch. Ak dochádza k nadrámcovému ukladaniu, budú vaše osobné údaje anonymizované, čiže už nebude možné priradenie.

4.2 VYLEPŠENIE KOMFORTU, OPTIMALIZÁCIA WEBOVEJ STRÁNKY, ANALÝZA SPRÁVANIA POUŽÍVATEĽOV A ZOBRAZOVANIE PERSONALIZOVANEJ REKLAMY

4.2.1 Právnym základom pre ukladanie informácií vo vašom PC alebo mobilnom zariadení, ako aj pre prístup k informáciám, ktoré sú už uložené na vašom PC alebo mobilnom zariadení je váš súhlas v súlade s vnútroštátnymi právnymi predpismi, ktorými sa vykonáva smernica 2002/58/ES (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách). Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci použitia súborov cookie, ako aj porovnateľných technológií, akými sú pixely, tagy, webové majáky, odtlačky prstov prehliadača atď. („súbory cookie sledovania“), s cieľom vylepšenia komfortu, optimalizácie webovej stránky, analýzy správania používateľov a zobrazovania personalizovanej reklamy po zlúčení s vašimi zmluvnými kmeňovými údajmi a vašej histórie nákupov je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

4.2.2 Spracovanie vašich osobných údajov nám umožňuje optimalizáciu používateľskej prístupnosti našej webovej stránky, ako aj podporu odbytu prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb.

4.2.3 Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracúvania alebo keď odvoláte váš súhlas.

4.2.4 Prehľad súborov cookie používaných na našej webovej stránke nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti “zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti “Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pomocou sledovacích súborov cookie môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať nasledovne:

(1) Zmena nastavení súhlasu na našej webovej stránke

Na našej webovej stránke vám ponúkame možnosť jednoduchého odvolania spracovania vašich osobných údajov v rámci použitia súborov cookie sledovania. Na to môžete znovu otvoriť cookie banner prostredníctvom odkazu v rámci „päty“ našej webovej stránky („Zmeniť nastavenia súborov cookie“). Vaším odvolaním sa na vašom počítači nastaví ďalší súbor cookie, ktorý nám signalizuje, že sa nepoužívajú žiadne súbory cookie sledovania. Ak príslušný súbor cookie vymažete, dostanete pri ďalšom otvorení našej webovej stránky žiadosť o opätovné odoslanie vyhlásenia o súhlase.

(2) Zmena nastavení vášho prehliadača

Alternatívne môžete na základe zmeny nastavení vo vašom prehliadači deaktivovať alebo obmedziť všeobecné prenášanie súborov cookie. Už uložené súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať. Toto sa môže realizovať aj automatizovane. Ak sa deaktivujú aj súbory cookie potrebné pre našu webovú stránku z technického hľadiska, nebude už prípadne možné využívať všetky funkcie webovej stránky v plnom rozsahu.

(3) Google Analytics, Google Signals a Google Consent Mode API

V rámci integrácie služby Google Analytics, Google Signals a Google Consent Mode API používame tzv. “tagovanie na strane servera“. V tomto prípade sa z našej strany prepína server medzi zhromažďovaním uskutočneným nami a prenosom do spoločnosti Google. Tým sa zabezpečí, že žiadne osobné údaje nebudú prenesené do spoločnosti Google. Ak si neželáte, aby vaše osobné údaje boli spracúvané pomocou služby Google Analytics, môžete si dodatočne nainštalovať doplnok prehliadača, ktorý ju deaktivuje. Pre viac informácií o podmienkach využitia a ochrane osobných údajov zo strany spoločnosti Google, prosím navštívte: http://www.google.com/analytics/terms/de.html alebo https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de

(4) Google Analytics a Google Signals

Na analýzu a optimalizáciu používania našej webovej stránky využívame služby Google Analytics a Google Signals, ktoré poskytuje spoločnosť Google. Zodpovednou stranou je spoločnosť Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, (“Google“).

Služba Google Analytics ukladá súbory cookie vo vašom webovom prehliadači po dobu 2 rokov od vašej poslednej návštevy, pokiaľ súbory cookie predtým nevymažete. Tieto súbory cookie obsahujú náhodne vygenerované ID používateľa, pomocou ktorého vás možno rozpoznať pri budúcich návštevách webovej stránky. Zaznamenané údaje sa spolu s náhodne vygenerovaným ID používateľa zvyčajne prenášajú na server spoločnosti Google v USA a spoločnosť Google ich tam ukladá, čo umožňuje vyhodnocovať pseudonymizované profily používateľov. Spoločnosť Google nám o tomto poskytuje súhrnné, anonymné informácie.

Google Signals je funkcia služby Google Analytics, ktorá nám umožňuje zobrazovať demografické údaje a súhrnné údaje o záujmoch a správaní používateľov. Ak ste udelili súhlas so súbormi cookie, spoločnosť Google použije aj iné informácie, ktoré ste spoločnosti Google poskytli z iných dôvodov, aby nám tieto informácie poskytla v anonymnej forme.

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s používaním služby Google Analytics vrátane služby Google Signals je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú vymazané hneď, ako svoj súhlas odvoláte alebo vaše osobné údaje už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania. Nami odoslané údaje spojené so súbormi cookie spoločnosť Google automaticky vymaže po 14 mesiacoch. Maximálna životnosť súborov cookie služby Google Analytics sú 2 roky.

Viac informácií o podmienkach využitia a ochrane osobných údajov zo strany Google Analytics môžete nájsť tu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/de/ alebo https://policies.google.com/?hl=de a https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=de. Viac informácií o Google Signals môžete nájsť tu: https://support.google.com/analytics/answer/9445345?hl=en#zippy=%2Cin-this-article.

(5) Google Consent Mode API

Využívame služby Google Consent Mode API poskytované spoločnosťou Google Ireland Limited, Google Building Gordon House, 4 Barrow St., Dublin, D04 E5W5, Ireland (“Google“). Google Consent Mode API je rozhranie (API = Application Programming Interface), prostredníctvom ktorého môže naša webová stránka informovať spoločnosť Google o tom, či ste vykonali výber súborov cookie, a ak áno, ktorý ste si zvolili, aby sa aktivovali len tie súbory cookie, s ktorými ste súhlasili. Ak súhlasíte so službou Google Analytics/Signals, Google Consent Mode API odosiela spoločnosti Google anonymizované informácie (tzv. pingy) o určitých akciách na webovej stránke na účely modelovania údajov, ktoré používame na optimalizáciu našej webovej stránky.

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Google Consent Mode API je náš oprávnený záujem v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f) nariadenia GDPR pri správe súhlasov so súbormi cookie a podobnými technológiami a v prípade zasielania pingov váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Vaše osobné údaje budú vymazané, akonáhle odvoláte svoj súhlas alebo vaše osobné údaje už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracúvania.

Viac infomrácií o Google Consent Mode API môžete nájsť tu: https://support.google.com/analytics/answer/9976101?hl=de.

4.3 GOOGLE ADWORDS

4.3.1 Ponuku Google AdWords (vrátane Google AdWords Remarketing) používame na to, aby sme pomocou reklamných prostriedkov (takzvané Google AdWords) na externých webových stránkach upozornili na naše atraktívne ponuky. Vo vzťahu k údajom reklamných kampaní potom môžeme zistiť, ako úspešné sú jednotlivé reklamné opatrenia. Tento nástroj používame na to, aby sme vám mohli zobrazovať reklamu, ktorá vás zaujíma, na zaujímavejšie stvárnenie našej webovej stránky a na presný výpočet reklamných nákladov.

4.3.2 Tieto reklamné prostriedky sú spoločnosťou Google poskytované prostredníctvom takzvaných „reklamných serverov“. Na tento účel používame súbory cookie reklamných serverov, pomocou ktorých možno merať určité parametre úspešnosti, ako napríklad zobrazovanie inzerátov alebo kliknutia používateľa. Ak sa na našu webovú stránku dostanete prostredníctvom inzerátu Google, tak Google AdWords na vašom počítači uloží súbor cookie. Tieto súbory cookie spravidla strácajú svoju platnosť po 90 dňoch a neslúžia na vašu osobnú identifikáciu. Spolu s týmto súborom cookie sa spravidla ako analytické hodnoty ukladajú jedinečné ID súboru cookie, počet zobrazení inzerátu na jedno umiestnenie (frekvencia), posledné zobrazenie (relevantné pre konverzie po zobrazení) a informácie o deaktivácii (označenie, že používateľ si už nepraje byť oslovovaný príslušnou reklamou).

4.3.3 Tieto súbory cookie umožňujú spoločnosti Google znovu rozpoznať váš internetový prehliadač. Pokiaľ používateľ navštívi určité stránky na webovej stránke zákazníka AdWords a súbor cookie na jeho počítači je ešte platný, tak spoločnosť Google a zákazník môžu zistiť, že používateľ klikol na inzerát a bol presmerovaný na túto stránku. Ku každému zákazníkovi AdWords je priradený iný súbor cookie. Spätné vystopovanie súborov cookie prostredníctvom webovej stránky zákazníka AdWords tak nie je možné. My sami v rámci uvedených reklamných opatrení nezhromažďujeme a nespracúvame žiadne osobné údaje. Spoločnosť Google nám poskytuje výlučne štatistické vyhodnotenia. Na základe týchto vyhodnotení môžeme zistiť, ktoré z používaných reklamných opatrení sú obzvlášť účinné. Ďalšie údaje pochádzajúce z používania reklamných prostriedkov nedostávame a najmä nedokážeme identifikovať používateľa na základe týchto informácií.

4.3.4 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci využitia ponuky „Google Adwords“ je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď odvoláte vaše vyhlásenie o súhlase alebo keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracovania. Spravidla sa príslušné súbory cookie vymažú po 90 dňoch.

4.3.5 Prehľad súborov cookie používaných na našej webovej stránke pre účely Google Adwords, nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti “zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti “Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pomocou sledovacích súborov cookie môžete kedykoľvek s účinnosťou do budúcnosti odvolať.

4.4 DOUBLECLICK BY GOOGLE

4.4.1 Naše webové stránky používajú nástroj DoubleClick by Google. Služba DoubleClick používa súbory cookie na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľa, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo – pri aktivácii funkcie Frequency Capping – na zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Spoločnosť Google prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenáva, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu zabraňuje tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. Služba DoubleClick dokáže okrem toho pomocou ID súborov cookie zaznamenávať tzv. konverzie, ktoré sa vzťahujú na odosielanie požiadaviek na základe inzerátu. O takýto prípad ide napríklad vtedy, keď používateľ vidí inzerát DoubleClick a neskôr pomocou toho istého prehliadača navštívi webovú stránku inzerenta a niečo si na nej kúpi. Súbory cookie DoubleClick podľa vyjadrenia spoločnosti Google neobsahujú žiadne osobné údaje.

4.4.2 Na základe použitých nástrojov Google AdWords a DoubleClick by Google nadväzuje váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Google. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Google na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje: Začlenením služby DoubleClick získava spoločnosť Google informácie o tom, že ste otvorili príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaný v nejakej službe od spoločnosti Google, tak Google dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti Google, resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že spoločnosť Google zistí a uloží vašu IP adresu.

4.4.3 Ďalšie informácie týkajúce sa služby DoubleClick by Google nájdete na stránke https://www.doubleclickbygoogle.com/ a všeobecné informácie o ochrane údajov v spoločnosti Google na stránke: https://policies.google.com/privacy?hl=sk&gl=de.

4.4.4 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci využitia ponuky „DoubleClick by Google“ je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď odvoláte vaše vyhlásenie o súhlase alebo keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracovania.

4.4.5 Prehľad súborov cookie používaných na našej webovej stránke pre účely súvisiace so službami Google DoubleClick, nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti „Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach. Účasti na Google AdWords a DoubleClick môžete zabrániť rôznymi spôsobmi: Kedykoľvek môžete odvolať vaše vyhlásenie o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov v rámci využívania služby Google DoubleClick, pričom znovu otvoríte náš cookie banner prostredníctvom päty na našej webovej stránke a náležite prispôsobíte vaše nastavenia;

 • príslušným nastavením vášho prehliadača, pričom najmä zablokovanie súborov cookie poskytovateľov tretích strán vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných poskytovateľov služieb;
 • deaktiváciou súborov cookie pre sledovanie konverzií tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby sa zablokovali súbory cookie z domény „https://adwords.google.com/home/“, https://adssettings.google.com, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete vaše súbory cookie;
 • deaktiváciou inzerátov poskytovateľov, ktoré sú založené na záujme a sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete vaše súbory cookie;
 • trvalou deaktiváciou vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť v plnom rozsahu využívať všetky funkcie tejto ponuky

4.5 XANDR, ADFORM, PLISTA, SIZMEK

4.5.1 Naše webové stránky okrem toho používajú nástroje Xandr, Adform, Plista a Sizmek:

4.5.2 Tieto nástroje používajú súbory cookie na zobrazovanie relevantných inzerátov pre používateľa, na vylepšovanie správ o účinnosti kampaní alebo na zabránenie tomu, aby používateľ videl rovnaké inzeráty viackrát. Nástroje prostredníctvom ID súboru cookie zaznamenávajú, ktoré inzeráty a v ktorom prehliadači boli zobrazené, vďaka čomu môžu pri aktivácii funkcie Frequency Capping zabrániť tomu, aby boli príslušné inzeráty zobrazené viackrát. Podľa vyjadrení iných poskytovateľov služieb neobsahujú súbory cookie príslušných nástrojov žiadne osobné údaje.

4.5.3 Na základe použitých nástrojov nadväzuje váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom príslušného tretieho poskytovateľa služieb. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré sa zhromažďujú na základe využívania týchto nástrojov: Začlenením príslušných nástrojov získavajú tretí poskytovatelia služieb informácie o tom, že ste otvorili príslušnú časť našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát.

4.5.4 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci použitia tohto nástroja je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov nám umožňuje podporovať odbyt prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. V tejto súvislosti používame súbory cookie, ktoré zobrazujú relevantné inzeráty a vylepšujú správy o účinnosti kampaní. Okrem toho sa na základe použitia príslušných súborov cookie zabráni tomu, aby ste viackrát videli tie isté inzeráty. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď odvoláte vaše vyhlásenie o súhlase alebo keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracovania.

4.5.5 Ďalšie informácie k nástrojom uvedeným v tomto bode nájdete na stránkach https://www.xandr.com/privacy/, https://site.adform.com/datenschutz-opt-out/, https://www.plista.com/about/privacy/, https://www.sizmek.com/privacy-policy/.

4.5.6 Účasti na službách Xandr, Adform, Plista a Sizmek môžete zabrániť rôznymi spôsobmi:

4.5.7 Prehľad reklamných súborov cookie použitých na našej webovej stránke v kontexte vopred opísaných nástrojov nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“. Vaše vyhlásenie o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, pričom znovu otvoríte náš cookie banner prostredníctvom päty na našej webovej stránke a náležite prispôsobíte vaše nastavenia.

 • príslušným nastavením vášho softvéru prehliadača, pričom najmä zablokovanie súborov cookie tretích poskytovateľov vedie k tomu, že nebudete dostávať žiadne inzeráty od iných poskytovateľov služieb;
 • deaktiváciou súborov cookie na sledovanie konverzií tým, že váš prehliadač nastavíte tak, aby sa zablokovali súbory cookie z domén www.xandr.com, www.themig.com, „https://site.adform.com“, www.plista.com, „www.sizmek.com“;
 • deaktiváciou inzerátov poskytovateľov, ktoré sú založené na záujme a sú súčasťou samoregulačnej kampane „About Ads“, prostredníctvom odkazu http://www.aboutads.info/choices, pričom sa toto nastavenie vymaže, keď vymažete vaše súbory cookie;
 • trvalou deaktiváciou vo vašich prehliadačoch Firefox, Internet Explorer alebo Google Chrome prostredníctvom odkazu http://www.google.com/settings/ads/plugin. Upozorňujeme vás na to, že v takomto prípade je možné, že nebudete môcť využívať všetky funkcie našich webových stránok.

4.6 FACEBOOK CUSTOM AUDIENCES

4.6.1 Naše webové stránky okrem toho používajú funkciu remarketingu „Custom Audiences” od spoločnosti Meta Platforms Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA (“Meta“). Pomocou nej sa môžu používateľovi našich webových stránok v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („reklamy na Facebooku“). Tento nástroj používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie koncipovanie našich webových stránok.

4.6.2 Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom Meta. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré Meta na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje: Začlenením Facebook Custom Audiences získava Meta informácie o tom, že ste otvorili príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaný v nejakej službe Meta, tak Meta dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti Facebook, resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Meta zistí a uloží vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

4.6.3 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci funkcie remarketingu „Custom Audiences“ spoločnosti Meta je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov na základe funkcie remarketingu „Custom Audience“ nám umožňuje podporovanie odbytu prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. Tento nástroj používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok. Prostredníctvom nástroja sa v rámci návštevy sociálnej siete Facebook alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu môžu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („reklamy na Facebooku“).

4.6.4 Vaše osobné údaje sa vymažú, keď odvoláte vaše vyhlásenie o súhlase alebo keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracúvania.

4.6.5 Prehľad reklamných súborov cookie použitých na našej webovej stránke v kontexte nástroja „Facebook Custom Audiences“ nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti „Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach. Vaše vyhlásenie o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov v kontexte funkcie „Facebook Custom Audiences“ môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, pričom znovu otvoríte náš cookie banner prostredníctvom päty našej úvodnej strany a náležite prispôsobíte vaše nastavenia.

4.6.6 Deaktiváciu funkcie „Facebook Custom Audiences“ možno vykonať príslušným nastavením vášho prehliadača, resp. prihlásený používateľ tak môže spraviť na adrese https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_.

4.6.7 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Meta nájdete na stránke https://www.facebook.com/about/privacy.

4.7. META CONVERSION API

4.7.1 Používame sledovací nástroj Conversion API (API = Application Programming Interface) spoločnosti Meta Platforms Inc, 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (Meta). Ide o dátové rozhranie, prostredníctvom ktorého nadväzujeme priame spojenie so serverom spoločnosti Meta a odovzdávame spoločnosti Meta určité údaje o vašom správaní na našej webovej lokalite na jeho vyhodnotenie.

4.7.2 Ak na našej webovej lokalite zadáte svoju e-mailovú adresu (napr. pri registrácii do newslettra alebo pri používaní nástroja, ďalej len “udalosť“), určité informácie ( vyvolaná webová lokalita, názov udalosti, ID udalosti a Facebook Pixel ID a váš používateľský agent a prípadne ďalšie špecifické údaje spolu s vašou e-mailovou adresou budú hashované, t. j. pseudonymizované, a odoslané spoločnosti Meta. Ak máte účet Meta, Meta vám priradí hodnotu hash späť. Od spoločnosti Meta dostávame anonymizovanú správu o účinnosti našich reklamných opatrení. Okrem toho nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie použitie údajov, ktoré Meta zhromažďuje prostredníctvom tohto nástroja na sledovanie. Nemôžeme preto vylúčiť, že spoločnosť Meta môže získať a uložiť vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky, aj keď nie ste prihlásení alebo registrovaní v službe Meta.

4.7.3 Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti s používaním Conversion API je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a) nariadenia GDPR. Toto spracúvanie vašich osobných údajov nám umožňuje podporovať predaj prostredníctvom predaja tovaru alebo služieb.

4.7.4 Pokiaľ sa osobné údaje zhromažďujú na našej webovej stránke prostredníctvom Conversion API a odovzdávajú spoločnosti Meta, sme my a spoločnosť Meta spoločne zodpovední za spracúvanie údajov podľa článku. 26 nariadenia GDPR. Povinnosti, ktoré nám spoločne prináležia, nájdete v tejto zmluve: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum. Podľa tejto dohody sme zodpovední za poskytovanie informácií o ochrane údajov a bezpečnú implementáciu Conversion API na našej webovej lokalite a spoločnosť Meta je zodpovedná za bezpečnosť údajov svojich produktov. Práva dotknutých osôb (napr. žiadosti o vymazanie alebo žiadosti o prístup k informáciám) môžete uplatniť priamo u spoločnosti Meta. Všetky práva subjektu údajov uplatnené voči nám postúpime spoločnosti Meta.

4.7.5 Spoločnosť Meta je výlučne zodpovedná za spracúvanie údajov, ktoré sa uskutoční po odoslaní údajov zozbieraných prostredníctvom Conversion API spoločnosti Meta.

4.7.6 Viac informácií o spracúvaní osobných údajov spoločnosťou Meta, právnom základe spracúvania a výkone práv dotknutej osoby môžete nájsť tu: https://www.facebook.com/about/privacy.

4.8 PINTEREST TAG

4.8.1 Naša webová stránka navyše používa sledovanie konverzií „Pinterest tag” spoločnosti Pinterest Europe Ltd., Palmerston House, 2nd Floor, Fenian Street, Dublin 2, Írsko. Pomocou nej sa môžu používateľovi našej webovej stránky v rámci návštevy Pinterest alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy. Tento nástroj používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie koncipovanie našej webovej stránky.

4.8.2 Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti Pinterest. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť Pinterest na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje: Začlenením služby Pinterest tag získava spoločnosť Pinterest informácie o tom, že ste otvorili príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaný v nejakej službe od spoločnosti Pinterest, tak Pinterest dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti Pinterest, resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že Pinterest zistí a uloží vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky. 4.7.3 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je v rámci sledovania konverzií „Pinterest tag“ z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov na základe sledovania konverzie „Pinterest tag“ nám umožňuje podporovanie odbytu prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. Sledovanie konverzií používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok. Prostredníctvom sledovania konverzií sa v rámci návštevy sociálnej siete Pinterest alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu môžu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď odvoláte vaše vyhlásenie o súhlase alebo keď už nebudú vaše osobné údaje potrebné na účel ich spracovania.

4.8.4 Prehľad súborov cookie použitých na našej webovej stránke s cieľom sledovania konverzií prostredníctvom funkcie „Pinterest tag“ nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti „Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach. Vaše vyhlásenie o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov s cieľom sledovania konverzií prostredníctvom funkcie „Pinterest tag“ môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, pričom znovu otvoríte cookie banner prostredníctvom päty na našej webovej stránke a náležite prispôsobíte vaše nastavenia.

4.8.5 Deaktiváciu funkcie „Pinterest tag“ možno vykonať príslušným nastavením vášho prehliadača, resp. prihlásený používateľ tak môže spraviť na adrese https://help.pinterest.com/sk/article/personalized-ads-on-pinterest.

4.8.6 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Pinterest nájdete na stránke https://policy.pinterest.com/de/privacy-policy.

4.9 LINKEDIN INSIGHT TAG

4.9.1 Ďalej naše webové stránky používajú sledovanie konverzií „Insight tag” spoločnosti LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Place, Dublin 2, Írsko. Pomocou nej sa môžu používateľovi našich webových stránok v rámci návštevy sociálnej siete LinkedIn alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („reklamy LinkedIn“). Tento nástroj používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie koncipovanie našich webových stránok.

4.9.2 Na základe použitého marketingového nástroja nadväzuje váš prehliadač automaticky priame spojenie so serverom spoločnosti LinkedIn. Nemáme žiadny vplyv na rozsah a ďalšie používanie údajov, ktoré spoločnosť LinkedIn na základe využívania tohto nástroja zhromažďuje: Začlenením služby LinkedIn Insight tags získava spoločnosť LinkedIn informácie o tom, že ste otvorili príslušnú webovú stránku našej internetovej ponuky alebo ste klikli na náš inzerát. Ak ste zaregistrovaný v nejakej službe od spoločnosti LinkedIn, tak LinkedIn dokáže príslušnú návštevu priradiť k vášmu účtu. Aj keď nie ste zaregistrovaný v spoločnosti LinkedIn, resp. ak ste sa neprihlásili, tak existuje možnosť, že LinkedIn zistí a uloží vašu IP adresu a ďalšie identifikačné znaky.

4.9.3 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je v rámci sledovania konverzií „Insight tag“ z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov nám umožňuje podporovať odbyt prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. Tento nástroj používame na to, aby sme vám zobrazovali reklamu, ktorá je pre vás zaujímavá, a na zaujímavejšie stvárnenie našich webových stránok. Prostredníctvom nástroja sa v rámci návštevy sociálnej siete LinkedIn alebo iných webových stránok rovnako používajúcich túto metódu môžu zobrazovať reklamné inzeráty relevantné pre príslušné záujmy („reklamy LinkedIn“).

4.9.4 Prehľad súborov cookie použitých na našej webovej stránke s cieľom sledovania konverzií prostredníctvom funkcie „„Insight tag“ nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“. V pätičke našej domovskej stránky v časti „Zmena nastavení súborov cookie“ môžete kedykoľvek upraviť nastavenia súborov cookie nastavených na našich webových stránkach.Vaše vyhlásenie o súhlase so spracovaním vašich osobných údajov s cieľom sledovania konverzií prostredníctvom funkcie „Insight tag“ môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, pričom znovu otvoríte cookie banner prostredníctvom päty na našej webovej stránke a náležite prispôsobíte vaše nastavenia.

4.9.5 Deaktiváciu funkcie „Insight tag“ možno vykonať príslušným nastavením vášho prehliadača, resp. prihlásený používateľ tak môže spraviť na adrese https://www.linkedin.com/psettings/advertising-data.

4.9.6 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou LinkedIn nájdete na stránke https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?trk=hb_ft_privacy-policy.

4.10 MAPY GOOGLE

4.10.1 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci zapojenia služieb Mapy Google je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

4.10.2 Spracovanie vašich osobných údajov v rámci zapojenia služieb Mapy Google vám slúži na ľahšiu dohľadateľnosť našich lokalít. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely. V našom prípade je stanovených 12 mesiacov.

4.10.3 Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov pomocou služieb Mapy Google môžete kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti, a to otvorením nášho cookie bannera pomocou odkazu v pätičke na našej domovskej stránke, kde si upravíte zvolené nastavenia. Navyše, aby ste zabránili tomu, aby vaše osobné údaje boli poskytované serverom spoločnosti Google, môžete aplikovať nastavenia vo vašom prehliadači (napríklad nainštalovaním pluginov a doplnkov). Ak váš prehliadač nepodporuje funkcie Máp Google, neexistuje žiaden prístup k serverom spoločnosti Google. Pre viac informácií o podmienkach využitia a ochrane osobných dát zo strany spoločnosti Google, prosím navštívte: http://www.google.com/intl/en-GB/privacy/

4.11 BLOG GEBERIT AQUA CLEAN

4.11.1 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci funkcie komentárov a blogu v rámci nášho blogu Geberit AquaClean je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov v rámci funkcie komentárov a blogu v rámci nášho blogu Geberit AquaClean slúži na to, aby sa umožnila transparentná a individuálna komunikácia medzi vami a nami. Navyše spracúvame vaše osobné údaje, aby sme sa mohli v prípade zverejnenia protiprávnych komentárov brániť pred nárokmi tretích strán na zodpovednosť. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V našom prípade je stanovených 10 rokov.

4.11.2 Kedykoľvek máte možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v rámci funkcie komentárov a blogu s účinnosťou do budúcnosti. Potom komentár vymažeme z nášho blogu Geberit AquaClean, príp. ho nezverejníme.

4.12 LIVECHAT

4.12.1 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci poskytnutia funkcie „Geberit LiveChat“ je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4.12.2 Pomocou funkcie „Geberit LiveChat“ by sme vám chceli umožniť prostredníctvom elektronickej funkcie chatu skontaktovať sa s nami rýchlo a nekomplikovane. Pokiaľ by ste chceli využívať túto ponuku, účelom spracúvania vašich osobných údajov je to, aby sme vám túto funkciu sprístupnili. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. To nastane spravidla tri roky po spracovaní vašej žiadosti.

4.12.3 Kedykoľvek máte možnosť namietať proti spracovaniu osobných údajov v rámci funkcie „Geberit LiveChat“ s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade už nebudete môcť využívať funkciu LiveChat. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas používania funkcie chatu, sa v tomto prípade vymažú.

4.13 CHATBOT

4.13.1 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci poskytnutia funkcie „ChatBot“ je z vašej strany vyhlásený súhlas so spracovaním podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

4.13.2 Pomocou funkcie „ChatBot“ by sme vám chceli umožniť rýchle a nekomplikované zodpovedanie vašich otázok prostredníctvom automatického chatovacieho zariadenia. Pokiaľ by ste sa aj napriek tomu chceli skontaktovať s našou zákazníckou službou a vyberiete si rubriku „Ďalej četovať“, presmerujeme vás priamo z funkcie ChatBot na funkciu LiveChat. Alternatívne si môžete vybrať skontaktovanie prostredníctvom emailu alebo telefónu. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. To nastane spravidla 90 dní po spracovaní vašej žiadosti.

4.13.3 Kedykoľvek máte možnosť odvolať váš súhlas s účelom využívania funkcie „ChatBot“ s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade už nebudete môcť využívať funkciu ChatBot. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas používania funkcie chatu, sa v tomto prípade vymažú.

4.14 VIDEOCENTRUM

4.14.1 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa spracúvajú na základe zapojenia našich videí, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR.

4.14.2 Spracovanie vašich osobných údajov na základe poskytnutia videocentra slúži na oslovujúce, jednotné a od vášho koncového zariadenia nezávislé zobrazenie videoobsahov na našej webovej stránke.

4.14.3 Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. To nastane najneskôr na konci vašej návštevy na našej webovej stránke.

4.14.4 Spracovanie vašich osobných údajov, je nevyhnutné na zapojenie videocentra. Proti spracovaniu vašich osobných údajov na tento účel môžete kedykoľvek namietať.

4.15 YOUTUBE

4.15.1 Používame platformu videí „YouTube“ spoločnosti YouTube, LLC 901 Cherry Ave., 94066 San Bruno, CA, USA (ďalej: „YouTube“), spoločnosti Google Inc., aby sa zabezpečilo oslovujúce, jednotné a od vášho koncového zariadenia nezávislé zobrazenie videoobsahov na našej webovej stránke. Realizujeme to v rozšírenom režime ochrany osobných údajov. Pokiaľ so súborom cookie nesúhlasíte už počas návštevy webovej stránky, nebude spoločnosť YouTube na základe návštevy webovej stránky zhromažďovať žiadne údaje. Až keď si budete chcieť prehrať video a odsúhlasíte súbor cookie, poskytnú sa údaje spoločnosti YouTube (napr. IP adresa, odkazujúca strana, informácie o zariadení (prehliadač, typ zariadenia), vyžiadané video). My sami zaznamenávame a ukladáme, či ste si prehrali YouTube video a ktoré, aby sme vám mohli ponúknuť službu šitú na mieru.

4.15.2 Vaše osobné údaje vymažeme, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania.

4.15.3 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať formou zaznačenia tejto možnosti priamo v nastaveniach cookies. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu.

4.15.4 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou YouTube nájdete na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=sk.

4.16 VIMEO

4.16.1 Používame platformu videí „Vimeo“ spoločnosťou Vimeo Inc., 555 West 18th Street, New York, New York 10011, USA (ďalej: „Vimeo“), aby sa zabezpečilo oslovujúce, jednotné a od vášho koncového zariadenia nezávislé zobrazenie videoobsahov na našej webovej stránke. Pokiaľ so súborom cookie nesúhlasíte už počas návštevy webovej stránky, nebude spoločnosť Vimeo na základe návštevy webovej stránky zhromažďovať žiadne údaje. Až keď si budete chcieť prehrať video a odsúhlasíte súbor cookie, poskytnú sa údaje spoločnosti Vimeo (napr. IP adresa, informácie o zariadení (prehliadač, typ zariadenia), vyžiadané video). My sami zaznamenávame a ukladáme, či ste si prehrali Vimeo video a ktoré, aby sme vám mohli ponúknuť službu šitú na mieru.

4.16.2 Vaše osobné údaje vymažeme, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania.

4.16.3 Právnym základom spracovania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať. V tomto kontexte sa na nás obráťte na vyššie uvedených kontaktných údajoch. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vykonaného na základe súhlasu.

4.16.4 Ďalšie informácie o spracúvaní údajov spoločnosťou Vimeo nájdete na stránke https://vimeo.com/privacy.

4.17 POHYBLIVÉ OBRÁZKY

4.17.1 Používame služby „Moving Image“ od spoločnosti movingimage EVP GmbH, Tempelhofer Ufer 1, 10961 Berlin, Germany, aby sme optimalizovali začlenenie videí, livestreamov a podujatí poskytovaných na našej webovej stránke. Moving Image nám umožňuje generovať štatistické údaje o videách, ktoré sprístupňujeme na webovej stránke nastavením súborov cookies a miestneho úložiska. Na daný účel sa údaje spracúvajú v nasledovnom rozsahu: IP adresa, dátum a čas vašej návštevy, časové pásmo, operačný systém, použitý webový prehliadač, ge-rat informácie, URL webovej stránky, URL adresa odkazovateľa.

4.17.2 Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať, s účinnosťou do budúcnosti, znovu-otvorením nášho cookie bannera pomocou pätičky na našej domovskej stránke a následne upraviť zvolené nastavenia. Viac informácií o tom ako spoločnosť spracúva osobné údaje nájdete tu: https://www.movingimage.com/de/agb/datenschutzerklarung-der-movingimage-evp-gmbh/.

4.18 TECHNICKY POTREBNÉ SÚBORY COOKIE

4.18.1 Okrem súborov cookie uvedených v častiach 4.2 až 4.17 používajú naše webové stránky technicky potrebné súbory cookie. Súbory cookie predstavujú malé textové súbory, ktoré sa lokálne ukladajú do vyrovnávacej pamäte vášho prehliadača. Nižšie uvedené súbory cookie používame na zaručenie realizácie, resp. poskytovania vami používanej služby v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Niektoré funkcie našich webových stránok vám bez použitia súborov cookie nemôžeme ponúknuť. Pre tieto funkcie je potrebné, aby bol váš prehliadač aj po zmene webovej stránky znovu rozpoznaný. Vaše osobné údaje sa na iné účely nespracúvajú. Naším oprávneným záujmom pri spracúvaní údajov je pritom to, aby sme mohli nastavenia webovej stránky optimalizovať pre vami používané koncové zariadenie a prispôsobiť používateľské rozhrania. Ak potrebujete ďalšie informácie týkajúce sa zváženia záujmov, ktoré je nutné vykonať podľa čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, tak nás kontaktujte prostredníctvom vyššie uvedených kontaktných údajov. Na našich webových stránkach sa používajú nasledujúce typy súborov cookie, ktorých rozsah a spôsob fungovania sú vysvetlené v nasledujúcom texte:

 • Prechodné súbory cookie (pozri 4.18.2)
 • Trvalé súbory cookie (pozri 4.18.3)

4.18.2 Prechodné súbory cookie sa automaticky vymažú, keď zatvoríte prehliadač. K tomu typu patria najmä súbory cookie relácie. Tieto súbory cookie ukladajú tzv. ID reláciu, pomocou ktorej možno rôzne požiadavky vášho prehliadača priradiť k spoločnej relácii. Na základe toho možno znovu rozpoznať váš počítač pri opätovnej návšteve našej webovej stránky. Súbory cookie relácie sa vymažú, keď sa odhlásite alebo zatvoríte prehliadač.

4.18.3 Trvalé súbory cookie sa automaticky vymažú po stanovenej dobe, ktorá sa môže odlišovať v závislosti od súboru cookie. Súbory cookie môžete kedykoľvek vymazať v bezpečnostných nastaveniach vášho prehliadača.

4.18.4 Prehľad technicky potrebných súborov cookie použitých na našej webovej stránke nájdete v podrobnostiach o súboroch cookie na našom banneri v časti „zásady používania súborov cookies“.

5. ZHROMAŽĎOVANIE A SPRACÚVANIE DOBROVOĽNE POSKYTNUTÝCH ÚDAJOV

5.1 Zhromažďujeme a spracúvame osobné údaje, ktoré s nami dobrovoľne v procese interakcie zdieľajú zákazníci, dodávatelia a iní obchodní partneri (napríklad prostredníctvom emailu, telefónu alebo našich webových stránok). Osobné údaje spracúvame na nasledujúce účely:

5.1.1 ONLINE (PRODUKTOVÝ) KATALÓG

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci online katalógu je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci online katalógu je plnenie zmluvy medzi vami a nami. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade spracovania vašich osobných údajov v rámci online katalógu to nastáva, keď je zmluva splnená a všetky nároky vyplývajúce zo zmluvného vzťahu vypršali alebo už neexistujú žiadne zákonné lehoty uchovávania.

5.1.2 REGISTRÁCIA ZÁKAZNÍCKEHO ÚČTU/VYTVORENIE NOVÉHO GEBERIT ID

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci registrácie zákazníckeho účtu je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vaša registrácia, prípadne vytvorenie ID Geberit vám umožňuje jednoduchší prístup k využívaniu služieb ponúkaných našou spoločnosťou, napríklad urýchlené vyplňovanie údajov v rámci objednávky alebo servisu. V rámci vytvorenia ID Geberit overíme vaše telefónne číslo zaslaním potvrdzujúcej SMS. Spracovanie vašich osobných údajov v rámci registrácie nám slúži aj na účel úspešnej starostlivosti o náš vzťah so zákazníkom. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. To nastáva najneskôr v prípade zrušenia zákazníckeho účtu. Kedykoľvek máte možnosť zrušiť registráciu zákazníckeho účtu. V tomto prípade sa vaše osobné údaje vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania.

5.1.3 KONTAKTNÝ FORMULÁR A E-MAILOVÝ KONTAKT

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa poskytujú v rámci kontaktovania, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je účelom kontaktovania uzatvorenie zmluvy, je doplňujúcim právnym základom spracovania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov v prípade kontaktovania nám slúži len na spracovanie vašej žiadosti. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa odosielajú v rámci komunikácie so zákazníkom, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša žiadosť spracuje a neexistuje žiadna zákonná lehota uchovávania. Kedykoľvek máte možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v rámci komunikácie so zákazníkom s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade však ďalej nemôžeme spracúvať vašu žiadosť. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas kontaktovania, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania.

5.1.4 TECHNICKÝ TELEFÓN

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa poskytujú v rámci kontaktovania cez technický telefón, je čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR. Ak je účelom kontaktovania uzatvorenie zmluvy alebo doplňujúce plnenie zmluvy, je doplňujúcim právnym základom spracovania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov v prípade kontaktovania cez technický telefón nám slúži len na spracovanie vašej žiadosti. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa odosielajú v rámci komunikácie so zákazníkmi, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša žiadosť spracuje a neexistuje žiadna zákonná lehota uchovávania. Kedykoľvek máte možnosť namietať proti spracovaniu vašich osobných údajov v rámci komunikácie so zákazníkmi s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade však ďalej nemôžeme spracúvať vašu žiadosť. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas kontaktovania, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania. V prípade zákazníckeho kontaktu cez telefón sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že sa telefonický rozhovor s vami zaznamená. V týchto prípadoch budete o tom informovaný na začiatku rozhovoru. Právnym základom takéhoto spracovania vašich osobných údajov je spravidla čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

5.1.5 KÚPEĽŇOVÉ PORADENSTVO PRE ZÁKAZNÍKA GEBERIT

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa poskytujú v rámci kúpeľňového poradenstva, je váš súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Ak je účelom kontaktovania poradenstvo týkajúce sa prípravy, uzatvorenia zmluvy alebo plnenia zmluvy, je doplňujúcim právnym základom spracovania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. V prípade, že využijete voliteľný, automatický systém pre plánovanie stretnutí a obdržíte informácie o stretnutí emailom, právnym základom je súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel spracovania vašej žiadosti, ako aj na kompetentné a rýchle poradenstvo týkajúce sa našich výrobkov. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa odosielajú v rámci vašej žiadosti, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša žiadosť spracuje a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. Kedykoľvek máte možnosť odvolať súhlas so spracovaním vašich osobných údajov v rámci požadovanej poradenskej služby s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade však ďalej nemôžeme spracúvať vašu žiadosť. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas kontaktovania, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania.

5.1.6 SERVIS A ZÁKAZNÍCKA SLUŽBA

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov, ktoré sa poskytujú v rámci príslušného požadovaného servisu a zákazníckej služby, je spravidla čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Pokiaľ nám v rámci vašej žiadosti poskytnete ďalšie informácie, je váš súhlas podľa. čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR doplňujúcim právnym základom spracovania vašich osobných údajov. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel spracovania vašej žiadosti o servis, príp. zákaznícku službu, čím slúži na vybavenie akýchkoľvek žiadostí o servis a zákaznícke služby. Spracovanie vašich osobných údajov v rámci vašej žiadosti je preto potrebné na čo najlepšie splnenie našich servisných služieb. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa odosielajú v rámci vašej žiadosti, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša žiadosť spracuje a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. Kedykoľvek máte možnosť odvolať spracovanie vašich osobných údajov v rámci vybavenia vašej žiadosti o servis alebo zákaznícku službu s účinnosťou do budúcnosti. V prípade vášho telefonického kontaktovania sa môže v ojedinelých prípadoch stať, že sa telefonický rozhovor s vami zaznamená. V týchto prípadoch budete o tom informovaný na začiatku rozhovoru. Právnym základom takéhoto spracovania vašich osobných údajov je spravidla čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR.

5.1.7 CENTRUM OBJEDNÁVOK A DOKUMENTOV NA STIAHNUTIE

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci „centra objednávok a dokumentov na stiahnutie“ je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel poskytnutia, príp. preposlania vami požadovaných podkladov cez našu webovú stránku. Spracovanie vašich osobných údajov v rámci „centra objednávok a dokumentov na stiahnutie“ je preto potrebné na spracovanie vašej žiadosti, prípadne na poskytnutie vami požadovaných podkladov. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa poskytujú v rámci príslušnej žiadosti o objednávku, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša objednávka spracuje a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu.

5.1.8 ŠTÍTOK ENERGETICKEJ ÚČINNOSTI

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci vyžiadania „štítka energetickej účinnosti“ je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Ak je účelom kontaktovania v rámci objednávky štítka energetickej účinnosti uzatvorenie zmluvy, je doplňujúcim právnym základom spracovania vašich osobných údajov čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel preposlania vami požadovaného štítka energetickej účinnosti. Spracovanie vašich osobných údajov je preto potrebné na spracovanie a vybavenie vami požadovaného preposlania. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa odosielajú v rámci vašej požiadavky, k vymazaniu dochádza, keď sa vaša žiadosť spracuje a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. Kedykoľvek máte možnosť odvolať spracovanie vašich osobných údajov v rámci požiadavky s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade však ďalej nemôžeme spracúvať vašu žiadosť. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas požiadavky, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania.

5.1.9 STREAMINGOVÉ PONUKY

Prostredníctvom našej úvodnej strany sa ponúka možnosť registrácie na naše digitálne podujatia a účasti na nich („streamingové ponuky“). Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci streamingových ponúk, napríklad v kontexte „stretnutia ohľadom noviniek Geberit“ je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. S týmto súvisiaci registračný proces spolu so spracovaním vašich osobných údajov je potrebný, aby sme vám mohli poskytnúť streamingovú ponuku. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel poskytnutia a realizácie vami požadovanej streamingovej ponuky. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sa spracúvajú v rámci príslušnej streamingovej ponuky, k vymazaniu dochádza, keď sa príslušné digitálne podujatie ukončí a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa už nemôžete zúčastniť na požadovanom digitálnom podujatí. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas registrácie, príp. účasti na našej digitálnej streamingovej ponuke, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania

5.1.10 POŽIARNE LABORATÓRIUM GEBERIT

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci registrácie, prihlásenia a účasti na podujatí „Požiarne laboratórium Geberit“ je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. S týmto súvisiaci proces prihlásenia spolu so spracovaním vašich osobných údajov je potrebný, aby sme vám umožnili zúčastniť sa na „Požiarnom laboratóriu Geberit“. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na účel prihlásenia a realizácie ponuky „Požiarne laboratórium Geberit“. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sú potrebné v rámci registrácie a prihlásenia na „Požiarne laboratórium Geberit“, k vymazaniu dochádza, keď sa podujatie ukončí a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa už nemôžete zúčastniť na podujatí „Požiarne laboratórium Geberit“. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas registrácie, príp. účasti na podujatí „Požiarne laboratórium Geberit“, sa v tomto prípade vymažú, pokiaľ vymazaniu nezabránia zákonné lehoty uchovávania.

5.1.11 PLÁNOVAČ GEBERIT PRO A DOPLNOK REVIT®

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci inštalácie a použitia sanitárneho plánovacieho nástroja je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov slúži na to, aby sme vám umožnili používať sanitárny plánovací nástroj. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Pri osobných údajoch, ktoré sú potrebné v rámci inštalácie a použitia sanitárneho plánovacieho nástroja, k vymazaniu dochádza, keď sa sanitárny plánovací nástroj vymaže a zákonné lehoty uchovávania nebránia vymazaniu. Spracovanie vašich osobných údajov na vyššie uvedené účely je nevyhnutné na plnenie zmluvy. Údaje, ktoré o vás spracúvame sa vymažú, keď vyprší účel, na základe ktorého boli pôvodne spracované.

5.1.12 MEDIÁLNE VÝSTUPY SPOLOČNOSTI GEBERIT

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v súvislosti s registráciou na naše mediálne výstupy je váš výslovný súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Účelom spracúvania vašich osobných údajov v súvislosti s mediálnymi výstupmi spoločnosti Geberit je zasielanie firemnej komunikácie Geberit Group-u. Vaše osobné údaje budú zlikvidované po uplynutí účelu, pre ktorý boli spracúvané. Vaše osobné údaje budú spracúvané pokiaľ sa neodhlásite z odberu mediálnych výstupov spoločnosti. Súhlas so spracúvaním osobných údajov na spomenutý účel môžete kedykoľvek odvolať alebo môžete využiť link pre odhlásenie z odberu, ktorý je obsiahnutý v mediálnych výstupoch ako námietku voči prijímaniu ďalších mediálnych výstupov.

5.1.13 GEBERIT Newsletter

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov za účelom zasielania Geberit Newsletter-a (koncovým zákazníkom) alebo Geberit Useletter-a (firemným zákazníkom) je vaše vyhlásenie o súhlase podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Vaše osobné údaje sú spracúvané, aby sme vám mohli zasielať Geberit Newsletter a Useletter. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci zasielania Geberit Newsletter-a a Useletter-a je zasielanie informácií a ponúk, prípadne podpora predaja prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Vaše osobné údaje sa podľa toho ukladajú dovtedy, kým sa odhlásite z nášho Geberit Newsletter-a a Useletter-a. Súhlas so zasielaním Geberit Newslettera a Uselettera môžete kedykoľvek odvolať alebo môžete využiť odkaz na odhlásenie, ktorý je súčasťou Newsletter-a alebo Useletter-a, aby ste sa odhlásili z odberu ďalších newsletterov.

5.1.14 PRIAMY MARKETING

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci opatrení priameho marketingu je buď vami vyhlásený súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR, alebo v prípade ak medzi vami a nami existuje istá forma predzmluvného/zmluvného vzťahu je právnym základom zákonné povolenie čl. 6 ods. 1 písm. f GDPR, príp. príslušné nariadenia v práve pre hospodárske súťaže. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci opatrení priameho marketingu je preposielanie informácií, ponúk a prípadne podporovanie odbytu prostredníctvom predaja tovarov alebo služieb. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania; to nastane najmä pri doručení odvolania, príp. námietky, najviac však päť rokov od vašej poslednej aktivity. Váš súhlas môžete kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti, príp. môžete kedykoľvek namietať voči spracovaniu vašich údajov v rámci opatrení priameho marketingu s účinnosťou do budúcnosti.

5.1.15 SÚŤAŽE

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci súťaží je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci súťaží je plnenie zmluvy o účasti na súťaži medzi vami a nami. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade spracovania vašich osobných údajov v rámci súťaží k zmazaniu údajov dochádza, keď je súťaž ukončená v plnom rozsahu. Kedykoľvek máte možnosť odvolať spracovanie vašich osobných údajov v rámci účasti na súťaži s účinnosťou do budúcnosti. V tomto prípade sa už nebudete môcť zúčastniť na súťaži. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas účasti na súťaži, sa v tomto prípade vymažú.

5.1.16 CASHBACK AKCIE A PREDĹŽENIE ZÁRUKY

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci cashback akcií a predĺžení záruky je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci cashback akcií a predĺžení záruky je plnenie zmluvy medzi vami a nami. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade spracovania vašich osobných údajov v rámci cashback akcií a predĺžení záruky k zmazaniu údajov dochádza, keď sa úplne zrealizujú cashback akcie, príp. keď vyprší záručná doba.

5.1.17 PODUJATIA

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v rámci realizácie virtuálneho podujatia alebo fyzických podujatí („podujatia“) je čl. 6 ods. 1 písm. b GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci realizácie podujatí je plnenie zmluvy o realizácii podujatí medzi vami a nami. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade ukončenia zmluvného vzťahu sa nebudete môcť zúčastniť na podujatí. Všetky osobné údaje, ktoré sa uložili počas realizácie podujatia, sa v tomto prípade vymažú.

5.1.18 NAHLIADANIE ÚDAJOV O COVID-19 PRI PREZENČNÝCH PODUJATIACH/ŠKOLENIACH

Právnym základom spracovania vašich osobných údajov v rámci realizácie prezenčných podujatí/školení je čl. 6 ods. 1 písm. d GDPR. Nakoľko výsledok testu/potvrdenie o zaočkovaní spolu s identifikačnými údajmi osoby, akými sú meno priezvisko a dátum narodenia, je osobitnou kategóriou osobných údajov, je potrebné aplikovať výnimku zo zákazu spracúvania, pričom dôvodná je v tomto prípade výnimka v zmysle článku 9 písm. i) Nariadenia GDPR , kedy je spracúvanie nevyhnutné z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia, ako je ochrana proti závažným cezhraničným ohrozeniam zdravia alebo zabezpečenie vysokej úrovne kvality a bezpečnosti zdravotnej starostlivosti a liekov alebo zdravotníckych pomôcok, na základe práva Únie alebo práva členského štátu, ktorým sa stanovujú vhodné a konkrétne opatrenia na ochranu práv a slobôd dotknutej osoby, najmä profesijné tajomstvo. Aplikácia príslušnej výnimky je odôvodnená aj s poukazom na články 52. až 54. recitálu Nariadenia GDPR. Osobné údaje v rozsahu mena, priezviska, dátumu narodenia a výsledku testu/potvrdenia o očkovaní sa nebudú žiadnym ďalším spôsobom spracúvať ani uchovávať, nakoľko oprávnené osoby sú oprávnené len k nahliadnutiu do testu.

5.1.19 FORMULÁRE SO SPÄTNOU VÄZBOU

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v súvislosti s používaním formulárov spätnej väzby je váš súhlas v súlade s čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Účelom spracúvania je vyhodnotenie vašej spätnej väzby s cieľom zlepšiť našu ponuku a našu online prezentáciu. Vaše osobné údaje budú vymazané hneď, ako už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu, na ktorý boli spracúvané, t. j. vaša spätná väzba bola úplne vyhodnotená. Svoj súhlas so spracovaním vašich osobných údajov môžete kedykoľvek odvolať. V takom prípade však vaša spätná väzba nemôže byť ďalej spracúvaná.

6 ĎALŠIE SPRACOVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV OKREM NAŠEJ WEBOVEJ STRÁNKY

6.1.1 FACEBOOK INSIGHTS (FANÚŠIKOVSKÁ STRÁNKA NA FACEBOOKU)

Našu fanúšikovskú stránku na Facebooku prevádzkujeme spolu so spoločnosťou Meta Platforms Inc. 1 Hacker Way, Menlo Park, California 94025, USA (ďalej „Meta“). Na tieto účely sme so spoločnosťou Meta uzatvorili dohodu o tom, kto z nás spĺňa ktoré povinnosti podľa nariadenia GDPR. Podstatné obsahy spracovania si môžete pozrieť na stránke https://www.facebook.com/legal/terms/page_controller_addendum. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Meta si môžete pozrieť na stránke https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov službou Facebook Insights nám umožňuje analýzu vášho používateľského správania. Na základe vyhodnotenia získaných údajov sme schopní zhromaždiť informácie o atraktívnosti našej fanúšikovskej stránky na Facebooku. To nám pomáha koncipovať našu fanúšikovskú stránku na Facebooku so zameraním na potreby a aby bola používateľsky prístupnejšia. Spoločnosť Meta nám poskytuje osobné údaje zhromaždené v rámci prevádzkovania našej fanúšikovskej stránky na Facebooku. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely.

6.1.2 INSTAGRAM

Instagram je produktom spoločnosti Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2 Írsko (ďalej „Meta“). Našu instagramovú stránku prevádzkujeme spolu so spoločnosťou Meta. Na tieto účely sme so spoločnosťou Meta uzatvorili dohodu o tom, kto z nás spĺňa ktorú povinnosť podľa nariadenia GDPR. Podstatné obsahy spracovania vašich osobných údajov službou Instagram si môžete pozrieť na stránke https://help.instagram.com/519522125107875. Informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Meta si môžete pozrieť na stránke https://help.instagram.com/519522125107875. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov spoločnosťou Meta prostredníctvom služby Instagram nám umožňuje analýzu vášho používateľského správania. Na základe vyhodnotenia získaných údajov sme schopní zhromaždiť informácie o atraktívnosti našej instagramovej stránky. To nám pomáha koncipovať našu instagramovú stránku so zameraním na potreby a aby bola používateľsky prístupnejšia. Spoločnosť Meta nám poskytuje osobné údaje zhromaždené v rámci prevádzkovania našej instagramovej stránky. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely.

6.1.3 YOUTUBE KANÁL

Na prispôsobenie našej ponuky sociálnych médií podľa požiadaviek zákazníkov využívame YouTube kanál, ktorý prevádzkuje spoločnosť Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írsko (ďalej „Google“). YouTube je platforma videí, na ktorej môžu používatelia ukladať videá a sprístupňovať ich. Doplňujúce informácie o spracovaní vašich osobných údajov spoločnosťou Google si môžete pozrieť na stránke https://policies.google.com/privacy?hl=en&gl=en#infocollect. Pokiaľ by ste chceli využívať ponuku YouTube kanála, poukazujeme na to, že túto ponuku využívate na vlastnú zodpovednosť. To platí najmä pre využívanie funkcií ponúknutých v rámci YouTube kanála, ako je zdieľanie, hodnotenie alebo komentovanie jednotlivých videí. Nemáme vplyv na druh a rozsah údajov spracúvaných spoločnosťou Google v rámci YouTube kanála. Využívaním YouTube kanála spracúva vaše osobné údaje aj spoločnosť Google a pritom ich nezávisle od vášho sídla prenáša do Spojených štátov, Írska a ďalších krajín, v ktorých je spoločnosť Google činná, a prípadne sa tam ešte spracujú. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracovanie vašich osobných údajov sa realizuje s cieľom oslovujúceho a používateľsky prístupného prispôsobenia nášho YouTube kanála podľa požiadaviek zákazníkov. V tejto súvislosti spracúvame vaše osobné údaje v rámci YouTube kanála výlučne vtedy, ak je to potrebné na poskytnutie informácií o našich ponukách a službách. Okrem toho spracúvame osobné údaje v rámci YouTube kanála s cieľom realizácie príslušných komunikačných procesov s používateľmi a záujemcami o náš YouTube kanál. Spoločnosť Google nám poskytuje osobné údaje zhromaždené v rámci prevádzkovania nášho YouTube kanála. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely.

6.2 TWITTER

Twitter je produktom spoločnosti Twitter International Company, One Cumberland Place, Fe-nian Street, Dublin 2, D02 AX07, Ireland (ďalej „Twitter“). Náš Twitter prevádzkujeme spoločne s Twitter-om. Na tieto účely sme s Twitter-om uzatvorili dohodu o tom, kto z nás spĺňa ktorú povinnosť podľa nariadenia GDPR. Podstatné obsahy spracovania vašich osobných údajov Twitter-om si môžete pozrieť tu: https://twitter.com/de/privacy. Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov je čl. 6 ods. 1 písm. a GDPR. Spracúvanie vašich osobných údajov Twitter-om nám umožňuje analyzovať vaše užívateľské správanie. Vyhodnotením získaných informácií sme schopní zostaviť informácie o atraktivite našej Twitter stránky. Toto nám pomáha, aby naša stránka na Twitteri bola používateľsky prívetivejšia a prispôsobená vašim potrebám. Vaše osobné údaje zozbierané počas prevádzky nášho Twitter účtu, nám poskytuje Twitter. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na vyššie uvedené účely.

7 INFORMÁCIE PRE DOTKNUTÉ OSOBY PODĽA ČL. 12 GDPR

Právnym základom spracúvania vašich osobných údajov v rámci spracovania vašich dotazov týkajúcich sa ochrany osobných údajov ( informácií pre dotknuté osoby) je čl. 6 ods. 1 písm. c spolu s čl. 12 GDPR. Právnym základom pre následnú dokumentáciu spracúvania informácií o dotknutých osobách na základe zákona je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci spracovania informácií o dotknutých osobách, je zodpovedanie vašich dotazov týkajúcich sa ochrany osobných údajov. Zákonné spracovanie relevantných informácií o dotknutých osobách je následne zdokumentované, aby sa splnili zákonné povinnosti týkajúce sa zodpovednosti, na základe čl.5 ods. 2 GDPR. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. V prípade spracovania informácií o dotknutých osobách, sú na vymazanie údajov stanovené tri roky po ukončení príslušného procesu.

8 PRÁVNA OBHAJOBA A VYMÁHANIE PRÁVA

Právnym základom pre spracúvanie vašich osobných údajov v rámci právnej obhajoby a vymáhania práva je čl. 6 ods. 1 písm. c GDPR. Účelom spracovania vašich osobných údajov v rámci právnej obhajoby a vymáhania práva je obrana proti neoprávneným nárokom, ako právne vymáhanie a uplatnenie nárokov a práv. Vaše osobné údaje sa vymažú, keď už nebudú potrebné na dosiahnutie účelu ich spracovania. Spracovanie vašich osobných údajov v rámci právnej obhajoby a vymáhania práva je nevyhnutne potrebné na právnu obhajobu a vymáhanie práva. V tomto dôsledku nemáte možnosť namietať.

9 POSTUPOVANIE VAŠICH ÚDAJOV TRETÍM STRANÁM

V rámci našej spoločnosti dostávajú osobné údaje také orgány a oddelenia, ktoré ich potrebujú na splnenie vyššie uvedených účelov. Okrem toho niekedy využívame rôznych poskytovateľov služieb a poskytujeme vaše osobné údaje ďalším dôveryhodným príjemcom. Nimi môžu byť napr.:

 • ďalšie spoločnosti Geberit na účely centrálneho spravovania zákazníkov a vybavovania objednávok,
 • ďalšie spoločnosti Geberit na účely poskytovania centrálnych IT a iných služieb,
 • poskytovatelia logistických služieb,
 • banky, ako aj ďalší poskytovatelia platobných služieb s cieľom vybavenia príslušných platieb,
 • servisní poskytovatelia služieb s cieľom organizácie, realizácie a vybavenia príslušných montážnych prác, ako aj popredajových služieb,
 • skenovacie služby,
 • tlačiarne,
 • poskytovatelia IT služieb,
 • právni zástupcovia a súdy.

10 POSKYTOVANIE TRETEJ KRAJINE

10.1 V rámci spracovania vašich osobných údajov môže dôjsť k tomu, že poskytneme vaše osobné údaje dôveryhodným servisným poskytovateľom v tretích krajinách. Tretie krajiny sú krajiny, ktoré sa nachádzajú mimo Európskej únie (EÚ) alebo Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). Pritom spolupracujeme iba s takými poskytovateľmi služieb, ktorí nám dávajú záruku bezpečnosti vašich osobných údajov a dokážu garantovať, že budú vaše osobné údaje spracúvať podľa prísnych európskych štandardov ochrany údajov. Kópiu týchto vhodných záruk si môžete pozrieť priamo u nás.

10.2 Keď poskytujeme osobné údaje tretím krajinám, realizuje sa to na základe takzvaného rozhodnutia Európskej komisie o primeranosti alebo, pokiaľ také rozhodnutie nie je k dispozícii, na základe takzvaných štandardných zmluvných doložiek, ktoré boli taktiež vydané Európskou komisiou, a v prípade potreby ďalšie opatrenia. Nie je možné vylúčiť, že osobné údaje poskytujeme poskytovateľom služieb v USA.

10.3 Pred použitím určitých nástrojov môžete byť tiež v jednotlivých prípadoch požiadaní o súhlas s prenosom údajov v súlade s čl. 49 GDPR, ak poskytovateľ služieb sídli v tretej krajine a vyššie uvedené záruky nie sú uplatniteľné. Používaním nástroja dochádza k prenosu údajov minimálne vašej IP adresy do tejto tretej krajiny alebo je z tejto tretej krajiny možný prístup k vašim osobným údajom. Upozorňujeme, že tieto tretie krajiny nemusia mať úroveň ochrany údajov zodpovedajúcu GDPR a že v nich nie je možné zaručiť právne vyhovujúci prístup k údajom a uplatnenie vašich práv dotknutej osoby. Pred použitím príslušného nástroja vás budeme samostatne informovať, o akú tretiu krajinu ide a že je potrebný váš súhlas v súlade s článkom 49 GDPR.

10.4 VÝMAZ VAŠICH ÚDAJOV

Vo všeobecnosti platí, že vaše osobné údaje vymažeme alebo anonymizujeme hneď, ako už nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich zhromaždili alebo použili v súlade s vyššie uvedenými časťami. Ak je potrebné údaje uchovávať z právnych dôvodov, budú zablokované. To znamená, že už nebudú k dispozícii na ďalšie spracovanie. Ak potrebujete ďalšie informácie o našich lehotách na vymazanie a uchovávanie údajov, obráťte sa na prevádzkovateľa uvedeného v bode 2 pomocou príslušných kontaktných údajov.

10.5 ZMENY ÚČELU

Vaše osobné údaje sa budú spracúvať na iné ako uvedené účely len vtedy, ak si to vyžaduje zákonné ustanovenie alebo ak ste so zmeneným účelom spracovania údajov vyjadrili svoj súhlas. V prípade ďalšieho spracovania na iné účely, ako sú tie, na ktoré sme údaje pôvodne zhromažďovali, vás o týchto iných účeloch budeme informovať pred ďalším spracovaním údajov a poskytneme vám všetky ďalšie informácie, ktoré s tým súvisia.

10.6 AUTOMATIZOVANÉ INDIVIDUÁLNE ROZHODOVANIE ALEBO PROFILOVANIE

Na prijímanie konkrétnych rozhodnutí nepoužívame žiadne automatizované systémy spracovania - vrátane profilovania.

11. VAŠE PRÁVA

11.1 V súvislosti s vašimi osobnými údajmi, ktoré spracúvame, ste oprávnení využívať nižšie uvedené práva. Na uplatnenie ktorýchkoľvek z uvedených práv, sa s vašou písomnou požiadavkou obráťte na vyššie uvedené kontaktné miesta alebo na nasledujúcu emailovú adresu: dataprotection@geberit.com

11.2 PRÁVO NA INFORMÁCIE

Máte právo si vyžiadať prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a ktoré o vás spracúvame. Toto právo si môžete uplatniť v rozsahu určenom čl.15 GDPR.

11.3 PRÁVO NA OPRAVU

V súlade s čl. 16 GDPR, máte právo od nás bez zbytočného odkladu požadovať opravu nepresných osobných údajov, ktoré sa vás týkajú. S prihliadnutím na účely spracúvania máte právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia dodatočného vyhlásenia.

11.4 PRÁVO NA VYMAZANIE

Za predpokladov opísaných v čl. 17 GDPR máte právo od nás požadovať vymazanie vašich osobných údajov. Tieto predpoklady zabezpečujú právo na vymazanie najmä v prípadoch, kedy osobné údaje už nie sú naďalej potrebné na účely, na ktoré boli zhromažďované alebo iným spôsobom spracúvané. Uplatňovanie tohto práva je podľa čl. 17 ods. 3 GDPR obmedzené najmä vtedy, keď vaše údaje potrebujeme na splnenie právnej povinnosti alebo na presadzovanie právnych nárokov.

11.5 PRÁVO NA OBMEDZENIE SPRACÚVANIA

Podľa čl. 18 GDPR máte právo od nás požadovať obmedzenie spracúvania. Toto právo existuje najmä vtedy (a) keď je vami spochybnená správnosť osobných údajov, počas doby, ktorá je potrebná na overenie správnosti údajov, (b)keď namietate využiť právo na vymazanie osobných údajov a namiesto toho požiadate o ich obmedzené spracúvanie, (c) keď údaje už viac nie sú potrebné na účely, ktoré sme sledovali, no vy ich potrebujete na uplatňovanie, presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov, a (d) keď je úspešné uplatňovanie námietky medzi nami a vami ešte sporné. Pokiaľ bolo spracúvanie vašich údajov obmedzené jedným z uvedených spôsobov, dané údaje smú byť spracúvané už len vo výnimočných prípadoch; napríklad ak ste s takýmto spracúvaním súhlasili alebo ak je spracúvanie nevyhnutné na uplatňovanie právnych nárokov.

11.6 PRÁVO NAMIETAŤ PROTI SPRACÚVANIU

Z dôvodov, ktoré vyplývajú z vašej osobitnej situácie, máte v súlade s čl. 21 GDPR právo kedykoľvek podať námietku proti spracúvaniu vašich osobných údajov, ktoré sa vykonáva okrem iného na základe čl. 6 ods. 1 písm. e alebo f všeobecného nariadenia o ochrane údajov. Vaše osobné údaje sa nebudú naďalej spracúvať, iba v prípade, že bude možné preukázať závažné legitímne dôvody pre spracúvanie, ktoré prevažujú vaše záujmy, práva a slobody, alebo ak spracúvanie slúži na uplatňovanie, presadzovanie alebo obhajobu právnych nárokov.

11.7 PRÁVO NA PRENOSNOSŤ ÚDAJOV

Podľa čl. 20 GDPR máte právo od nás požadovať, aby sme vám osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám poskytli, dodali v štruktúrovanom, bežnom a strojovo čitateľnom formáte. Pritom sa vyžaduje, aby spracúvanie údajov bolo založené na vašom súhlase a aby takéto spracúvanie prebiehalo automatizovanými spôsobmi.

11.8 PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI NA PRÍSLUŠNOM DOZORNOM ORGÁNE NA OCHRANU OSOBNÝCH ÚDAJOV

Máte právo na podanie sťažnosti na dozornom orgáne - konkrétne v členskom štáte EÚ vášho miesta pobytu, vášho pracoviska alebo miesta údajného porušenia - keď sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, porušuje platné právo týkajúce sa ochrany osobných údajov.

12. VYMAZANIE VAŠICH ÚDAJOV

Vo všeobecnosti, vaše osobné údaje vymazávame alebo anonymizujeme vtedy, keď už viac nie sú potrebné na účely, na ktoré sme ich v súlade s vyššie uvedenými časťami zhromažďovali alebo používali. Ak údaje musia byť zo zákonných dôvodov zachované, tak budú zablokované. To znamená, že údaje nebudú k dispozícii na ďalšie spracúvanie. Ak potrebujete viac informácií o našich lehotách na vymazanie a ukladanie, obráťte sa na zodpovedný subjekt uvedený v časti 2 pomocou kontaktných údajov, ktoré sa nachádzajú v rovnakej časti.

13. ZMENY ÚČELU

Spracúvanie vašich osobných údajov na iné než opísané účely sa vykonáva len vtedy, ak to dovoľuje právny predpis alebo ak ste súhlasili so zmeneným účelom spracúvania údajov. V prípade ďalšieho spracúvania na iné účely než tie, na ktoré boli údaje pôvodne zhromažďované, vás budeme pred ďalším spracúvaním informovať o týchto iných účeloch a poskytneme vám všetky ďalšie súvisiace informácie.

14. AUTOMATIZOVANÉ ROZHODOVANIE ALEBO OPATRENIA TÝKAJÚCE SA PROFILOVANIA

Nepoužívame žiadne automatizované procesy spracúvania, ktorých cieľom je rozhodovanie vrátane profilovania.