Disclaimer

VYHLÁSENIE

Spoločnosť Geberit je potešená tým, že ste navštívili túto webovú stránku a prejavili záujem o výrobky značky Geberit. Prečítajte si, prosím, nasledujúce vyhlásenie.

1. Ochrana osobných údajov

Pre spoločnosť Geberit je bezpečnosť vašich osobných údajov veľmi dôležitá. Pri spracovaní údajov, ktoré ste nám poskytli, postupujeme veľmi dôsledne, s maximálnou dôvernosťou a v súlade so zákonom. Účelom nášho vyhlásenia o ochrane osobných údajov je poskytnúť vám transparentné informácie o type údajov, ktoré zhromažďujeme, spracúvame a ukladáme, ako aj o účeloch tejto činnosti.

2. Autorské práva

© Copyright Geberit. Všetky práva vyhradené. Všetky texty, obrázky, grafiky, animácie, videá, zvukové súbory a ďalšie objekty, ako aj ich usporiadanie na webovej stránke, podliehajú autorským právam a ďalším zákonom na ochranu.

Obsah tejto webovej stránky sa bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Geberit nesmie kopírovať na komerčné účely, distribuovať, upravovať ani poskytovať tretím stranám. Upozorňujeme, že niektoré obrázky použité na webovej stránke môžu podliehať autorským právam tretích strán.

3. Ochranné známky

Pokiaľ nie je uvedené inak, podliehajú všetky ochranné známky právam na ochranu značky spoločnosti Geberit. Toto sa týka najmä obchodných značiek, log a symbolov.

4. Licencie

Spoločnosť Geberit vám chce poskytnúť inovatívnu webovú stránku bohatú na informácie. Duševné vlastníctvo v nej obsiahnuté je chránené, a to vrátane patentov, obchodných značiek a autorských práv. Pokiaľ nie je výslovne uvedené inak, prostredníctvom tejto webovej stránky sa neudeľujú žiadne licencie na používanie duševného vlastníctva spoločnosti Geberit ani tretích strán.

5. Zodpovednosť za škody

Spoločnosť Geberit vytvára a aktualizuje obsah uvedený na našej webovej stránke s maximálnou dôslednosťou. Neposkytujeme však žiadnu záruku, že uvedený obsah je presný, aktuálny a úplný. V rozsahu povolenom zákonom nie je možné vyvodzovať voči nám žiadnu zodpovednosť za škody vyplývajúce priamo alebo nepriamo z používania tejto webovej stránky.

Toto obmedzenie zodpovednosti sa nevzťahuje na prípady ohrozenia života, poškodenia zdravia, zranenia ani škody spôsobené v dôsledku zámerného alebo hrubo nedbalého porušenia povinností zo strany spoločnosti Geberit.

Spoločnosť Geberit nepreberá žiadnu zodpovednosť za technickú funkčnosť (predovšetkým za prítomnosť vírusov) a obsah akýchkoľvek webových stránok tretích strán, na ktoré sa odkazuje na tejto webovej stránke.