Registrácia záruky

Bezplatné predĺženie záruky o jeden rok Zaregistrujte teraz svoje sprchovacie WC Geberit AquaClean

Predĺžte si záručnú dobu platnú pre vaše zariadenie Geberit AquaClean. V treťom roku záručnej doby spoločnosť Geberit v prípade materiálových a výrobných chýb bezplatne dodá náhradné diely, pokiaľ inštaláciu a uvedenie výrobku do prevádzky vykonala odborná firma zaoberajúca sa sanitárnou technikou. Na tento účel vyplňte do 90 pracovných dní od dátumu inštalácie záručný formulár.

Kontaktné údaje

Oslovenie*

Krstné meno*

Priezvisko*

Spoločnosť

Ulica*

PSČ*

Mesto*

E-mail*

Mobilný telefón

Telefón

Používanie na súkromné účely?*

Informácie o produkte

Dátum inštalácie*

Sériové číslo*

Informácie o inštalácii

Meno

Priezvisko

Spoločnosť*

Ulica *

PSČ*

Mesto*

Odkiaľ ste sa o nás dozvedeli?*

Osobné údaje (kontaktné údaje) v rozsahu meno, priezvisko, firma, adresa, emailová adresa, telefónne číslo a údaje o inštalácií v rozsahu meno, priezvisko, spoločnosť, adresa sa spracúvajú v rámci registrácie za účelom predĺženia si záručnej doby na zariadenia Geberit AquaClean. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu 10 rokov od schválenia predĺženej záruky. Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa môžu prenášať do materskej spoločnosti Geberit vo Švajčiarsku.

Súhlasím, aby ma Geberit Slovensko s.r.o. informoval o novinkách, akciách a marketingových ponukách týkajúcich sa kúpeľňových výrobkov pomocou kontaktných údajov:

Osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, emailová adresa a telefónne číslo sa spracúvajú za účelom priameho marketingu. Osobné údaje sa spracovávajú na základe článku 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR. Osobné údaje budú uchovávané po dobu, kým dotknutá osoba neodvolá súhlas so spracúvaním jej osobných údajov. Osobné údaje budú postúpené spoločnostiam v rámci skupiny Geberit, ako aj poskytovateľom služieb tretích strán (napr. poštové služby a poskytovatelia IT služieb). Osobné údaje vo vyššie uvedenom rozsahu sa môžu prenášať do materskej spoločnosti Geberit vo Švajčiarsku. Platia naše zásady ochrany osobných údajov.